Организацията на ООН по прехрана и земеделие (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO) и Съвместният изследователски център на ЕК (на английски: Joint Research Centre/JRC) организират уебинар на тема „Use of innovative technologies for agricultural early warning systems“.

Събитието ще събере информация от анализатори в областта на селското стопанство и продоволствената сигурност, академичните среди и представители на гражданското общество за това как да се подобрят системите за ранно предупреждение за анализ на продоволствената сигурност и предотвратяване на кризи.

  • дата:
  • работен език: английски
  • Програма и Регистрация👉 ТУК! 

 

Уебинарът на FAO-JRC в контекста на стратегическия диалог между ЕС и FAO, последващ темата „Трансформация на хранителните системи чрез цифровизация“.

FAO и JRC разработиха системи за ранно предупреждение в селското стопанство, базирани на комбинация от обществени източници на данни за времето и наблюдение на земята. Тези цифрови платформи допринасят за информирането на оперативни системи за ранно предупреждение като GIEWS (GIEWS следи състоянието на основните хранителни култури по целия свят, за да оцени перспективите за производство. За да подкрепи анализа и да допълни наземна информация, GIEWS използва данни от дистанционно наблюдение, които могат да дадат ценна представа за наличието на вода и здравето на растителността през сезоните на реколтата. В допълнение към оценките за валежите и нормализирания индекс на разликите в растителността (NDVI), GIEWS и отделът за CBC на FAO разработиха индекса на селскостопанския стрес (ASI), индикатор за бърз преглед за ранно идентифициране на земеделски райони, вероятно засегнати от засушавания или суша в екстремни случаи).

Събитието ще събере информация за това как системите за ранно предупреждение могат да бъдат допълнително подобрени за анализ на продоволствената сигурност и предотвратяване на кризи. Как могат да използват напълно нови технологии като EO с висока разделителна способност, облачни изчисления (CC) и изкуствен интелект (AI)?

Източник: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/; https://www.fao.org/giews/en/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!