„Фермери на бъдещето“ (‘Farmers of the future’) е прогнозно проучване, проведено в тясно сътрудничество между Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC/Joint Research Centre) и Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК (DG AGRI). Публикуваният преди дни Анализ на прогнозите разглежда земеделието през 2040 г.

Изследването има за цел да идентифицира възможните бъдещи професионални роли на фермерите през 2040 г. и да проучи потенциалните последици за съответните политики на ЕС.

В сайта на тази инициатива се посочва „Съществува значително количество литература, която подробно описва бъдещите предизвикателства пред селското стопанство и производството и потреблението на храни, особено по отношение на изменението на климата и недостига на ресурси, технологичните промени, инфраструктурните проблеми и търсенето на храна / хранителните навици … По-малко обаче се разглежда въпросът кои ще бъдат фермерите в средносрочно и дългосрочно бъдеще, които ще се справят с тези предизвикателства. Фактът, че само 5,6% от земеделските производители в ЕС са на възраст под 35 години, предполага, че в земеделската професия може да има много повече смущения, отколкото приемственост.“

Повече информация относно проучването и други проекти в лабораторията за политика на ЕС, можете да откриете в интернет страницата https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/portfolios/farmers-of-the-future/

На 16 декември 2020 г. JRC публикува резултати от прогнозно проучване, изследващо как може да изглежда земеделието през следващите десетилетия и кой ще работи в селското стопанство през 2040 г., произвеждайки нашата храна.

Отчитайки съвременните тенденции, проучването очаква, че потребителите ще станат още по-внимателни за начина, по който се произвежда тяхната храна, докато изменението на климата и деградацията на околната среда ще затруднят земеделието като цяло. Земеделските производители няма да могат да разчитат само на минали производствени методи, за да бъдат успешни в бъдеще.

👉 ФЕРМЕРИ НА БЪДЕЩЕТО – ДОКЛАД

Резултатите от изследването разширяват възгледа за фермерите и техните възможни бъдещи роли и реалности и предоставят полезни доказателства за изследване на потенциалното въздействие на политическите мерки. Те също са отправна точка и покана за продължаване на дискусиите за бъдещето на земеделските производители и земеделието в ЕС.

Проучването идентифицира 12 профила на бъдещи земеделски производители

В изследването са идентифицирани 12 бъдещи фермерски профили, отразяващи как земеделските производители може да се адаптират към тези тенденции по различни начини – и да се съединят с бързо развиващи се профили, като напримерклетъчни фермери“ и „земеделски производители в контролирана среда“.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!