Във връзка с обявените покани за набиране на проектни предложения по програма LIFE, Националното звено за контакт организира информационен ден, който ще се проведе онлайн на 19.10.2021 г., вторник от 10:00 часа.

Програма LIFE 2021 – 2027: Първи отворени покани за набиране на проектни предложения с общ бюджет над 580 млн.€

Лекторите ще представят особеностите на новата програма и ще посочат правилата и процеса на кандитстване. Програмата на информационното събитие ще бъде оповестена допълнително.

  • За участие  е необходимо попълването на формуляр за регистрация най-късно до 13.10.2021 г.
  • 👉 РЕГИСТРАЦИЯ
  • Предварителни въпроси може да се завадават чрез формуляра.
  • Непросредвствено преди събитието, регистрираните участници ще получат връзка за достъп до уебинара.

 

Национално звено за контакт за България по LIFE

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво. Българското НЗК е ситуирано в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“- гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. НЗК се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

Източник: www.life-bulgaria.bg

ВИЖТЕ OЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!