53.02 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 30.04.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 627 640 62 евро от ЕЗФРСР.

57 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 168 871 831 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**, от които 1 764 965 365 евро са по ЕЗФРСР) по данните на ДФЗ към 30.04.2022 г. Договорените средства представляват 57.50 % от общия бюджет на Програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми в България.

След като с Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. бе одобрена 11- тата нотификация на Програмата, уреждаща нейното удължено прилагане и финансиране със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., настоящите данни на ДФЗ отразяват увеличения бюджет на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.04.2022 г. показва:

  • 44.05 % (ЕЗФРСР) е усвояването по НЕ ИСАК базираните мерки; 1 132 202 060 евро са изплатените средства (ЕЗФРСР+ НФ), от които 957 728 114 евро са от ЕЗФРСР; 58.49%  е договарянето по НЕ ИСАК мерките (ЕЗФРСР) спрямо общият им бюджет (или 1 505 096 762 евро е договорената сума по ЕЗФРСР + НФ); 9 306 е броят на сключените договори по тези мерки, при 23 478 общ брой подадени заявления;
  • 73.98% (ЕЗФРСР) е усвояването по ИСАК базираните мерки спрямо общият им бюджет от 1 197 582 839 евро (ЕЗФРСР+ НФ), а 885 367 305 евро са изплатените средства по компенсаторните мерки (ЕЗФРСР+ НФ)– от тях 669 912 515 евро са средствата от ЕЗФРСР.

👉Обобщената справка на ДФЗ към 30.04.2022 г. можете да видите 👉 ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 20 май общинските служби по земеделие приемат заявления по COVID помощта. Вижте Указанията на ДФЗ!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!