62 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 382 976 965 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.08.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 468 713 858 евро от ЕЗФРСР.

75 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, 68 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 004 894 006  евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) към 31.08.2021 г.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.08.2021 г. показва:

  • 50,89 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 76,22 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 1 006 267 852 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 88.03% % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, 90 % е изпълнение на база
    разплатени заявления и поети ангажименти спрямо общ бюджет на компенсаторните мерки,
    а 816 370 066 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

👉Справката на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.08.2021 г. можете да видите ТУК.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!