88 млн. евро за възраждане на селата през 2020 г. отпуска най-голямата програма на ЕК за финансиране на научните изследвания и иновации Хоризонт 2020. Това е едно от трите направления в сектор селско стопанство и гори, по които приемът вече е отворен и ще продължи в повечето от процедурите с един прием до 22 януари 2020 година. Последната работна програма на Хоризонт 2020 за периода 2018-2020 година отдели 280 млн. евро за селските райони да се модернизират, да станат по-умни, по-зелени, по-свързани.

Последният прием за 2020 г. се фокусира върху обновяването на поколението, създаване по-устойчиви публични политики за модернизиране на селата. Идеята е също да се стимулира въвеждането на иновации, на инициативи и продукти, които използват отпадъците повторно, опазват почвата и околната среда с едничката цел да се сбъднат обещанията за дигитална революция за земеделските производители и селските жители. Затова инвестиците в по-иновативни проекти и в модели за кръгова икономика ще бъдат високо оценени. В продължение на предишните процедури това ще засили използването на иновационните системи, ще насърчи по-доброто използване на знанието, когато се инвестира в  мрежи, развитие на умения и консултантски системи.

Кои теми се финансират и срокове:

Организиране на устойчиви хранителни вериги

 • Свързване на потребители и производители във къси вериги на доставки- 9 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Иновативни вериги за доставка за увеличаване на конкурентоспособността- 21 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Намаляване загубата на отпадъците по хранителната верига- 12 млн. евро

ММА партньорски проекти

 • Затваряне на хранителните цикли, торове на биологична основа от странични продукти от агросектора, риболова и горския сектор- 16 млн. евро

MMA партньорски проекти

 • Затваряне на хранителните цикли, биологични торове от отпадъчни води или утайки на канализации-6 млн. евро индивидуални проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен сроок: 8.09.2020 г. втори прием

 • Устойчиви вериги за доставка на дървесина, устойчиви горски системи- 10 млн. евро

индивидуални проекти

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

Засилване на иновациите, развиване на човешкия и социалния капитал в селските райони

 • Тематични мрежи, събиращи знания, готови за практиката-10 млн. евро

MMA партньорски проекти

От фермата до обществото: разбиране за динамиката и модернизирането на политиките

 • Селскостопански пазари и международна търговия в контекста на целите за устойчивост- 4 млн. евро индивидуални проекти

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

 • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
 • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
 • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR)

Предстои да представим отворените приеми по трето направление Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR).

Свързани статии:

500 млн. евро до края на 2020 г. за земеделие и гори по програмата Хоризонт 2020

Отворени приеми за проекти за по-здравословна и чиста храна по Хоризонт 2020

Възможности за финансиране по Multi actor approach (MMA) подхода- работа в екип на много партньори

Вижте всички възможности за финансиране в новата брошура на мрежата на Европейско партньорство за иновации – EIP AGRI.

Еip-agri_brochure_horizon_2020

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 667 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!