ЕК стартира обществено допитване за бъдещето на селските райони до 2040 година

ЕК стартира обществено допитване за бъдещето на селските райони до 2040 година

Европейската комисия (ЕК) постави на 22 юли 2020 г. начало на обществена консултация върху пътната карта „Развитие на селските райони – дългосрочна визия за селските райони“ („Rural development – long-term vision for rural areas“). Главна дирекция...
Резюме на подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020

Резюме на подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в...
МЗХГ актуализира Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие

МЗХГ актуализира Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед на министър Десислава Танева РД 09-592 от 24.07.2020 г., с която се актуализира Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.    Актуализираната МЕТОДИКА за...
От 27 юли обща платформа обединява сайтовете на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

От 27 юли обща платформа обединява сайтовете на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

От днес 27 юли обща платформа http://portal.registryagency.bg обединява сайтовете на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. От Агенцията по вписванията изтъкват, че изграждането на новата платформа цели модернизиране...
До 3 август е обсъждането на насоките по подмярка 5.2 на ПРСР 2014-2020 за репопулация на ферми с унищожени свине, птици, овце и кози

До 3 август е обсъждането на насоките по подмярка 5.2 на ПРСР 2014-2020 за репопулация на ферми с унищожени свине, птици, овце и кози

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2 „Инвестиции за...
Европейският парламент не прие политическото споразумение на Съвета по МФР 2021—2027. Сделката трябва да бъде подобрена.

Европейският парламент не прие политическото споразумение на Съвета по МФР 2021—2027. Сделката трябва да бъде подобрена.

„Дългосрочната бюджетна сделка на ЕС трябва да бъде подобрена, за да може Парламентът да я приеме“ Решението бе обявено от пресслъжбата на Европейския парламент (ЕП) след проведеното на 23 юли извънредно заседание на ЕП., в рамките на което евродепутатите...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!