До 17 февруари 2020 е удължен срокът за подаване на проекти по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

До 17 февруари 2020 е удължен срокът за подаване на проекти по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

17 февруари 2020 г. до 17:30 ч. е удълженият краен срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16...
МЗХГ публикува заповед за увеличаване бюджета на мярка 9 от ПРСР. Проекти с 30 и 20 точки ще бъдат финансирани

МЗХГ публикува заповед за увеличаване бюджета на мярка 9 от ПРСР. Проекти с 30 и 20 точки ще бъдат финансирани

Увеличението от 1 607 717,02 евро цели финансиране на 7 проекта с получени 30 точки и 4 проекта с получени 20 точки  периода на прием през 2018 г. по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020. Министерство на земеделието, храните и...
Индикативен график на плащанията през 2020 г. по схемите на директните плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020

Индикативен график на плащанията през 2020 г. по схемите на директните плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020

Министър Танева публикува в профила си в социалните мрежи датите за изплащане на подпомагането по схемите на директните плащания от Кампания 2019 г. за всички схеми, схемите от преходната национална помощ, както и за някои компенсаторни мерки на ПРСР 2014-2020....
На 5-6 февруари в Златни пясъци ще се проведе 8- та Национална среща на земеделските производители в България

На 5-6 февруари в Златни пясъци ще се проведе 8- та Национална среща на земеделските производители в България

Традиционната Национална среща на земеделските производители, която Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) организира, ще се проведе в периода 5- 6 февруари 2020 г., х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци.   Мотото на 8- та Национална среща на...
Най-мащабното изложение за биохрани BIOFACH се провежда на 12-15 февруари 2020 в гр. Нюрнберг

Най-мащабното изложение за биохрани BIOFACH се провежда на 12-15 февруари 2020 в гр. Нюрнберг

Световният водещ търговски панаир за биохрани BIOFACH ще се проведе тази година в периода 12-15 февруари 2020 в гр. Нюрнберг. Хора, идеи и вкусове – BIOFACH събира цветното разнообразие от органичен свят в Нюрнберг всяка година от 1990 година насам. BIOFACH в...
24 януари в УНСС: Представяне на SWOT анализа за социално-икономическото развитие на селските райони

24 януари в УНСС: Представяне на SWOT анализа за социално-икономическото развитие на селските райони

На 24 януари 2020 г. в Университета за Национално и Световно стопанство – гр. София ще бъде представен SWOT анализа на социално-икономическото развитието на селските райони, а поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни.   Министерство на земеделието,...