Италианската оперативна група поддържа номадски пчелари с помощта на дигитален инструмент

За да подобрят производството на мед, номадските пчелари местят кошерите си според цъфтежа. Отдалечеността на пчелина обаче може да затрудни задържането на контрола над кошерите и навременната намеса в случаи на заболявания или други стресови фактори, които влияят върху здравето на пчелите.

Пчелите играят огромна роля в подкрепа на биоразнообразието и поддържането на естествените екосистеми. Освен, че  произвеждат мед, те са от съществено значение за опрашването на овощните дървета и културите, допринасяйки за добивите на културите. Много италиански пчелари преместват кошерите си според периодите на цъфтеж на цветята в района. За тях проследяването на отдалечените кошери може да бъде отнемащо време и скъпо начинание.

Италианската оперативна група „NOMADI-App“ инсталира сензори върху кошерите, за да помогне на номадските пчелари да наблюдават здравето на пчелите си от разстояние. Сензорите изпращат събраните данни директно от кошера до регионална мрежа от пчелари.

Проектът на NOMADI-App включва изграждането на регионална мрежа за мониторинг, състояща се от пчелини, оборудвани със сензори, които събират данните от кошерите. Данните за кошера се обработват и интегрират с данни от метеорологичните прогнози от областта и от фенологията на медоносните видове, за да се предостави полезна информация за управлението на пчелина. Всички данни могат да се виждат от вкъщи на специализирана уеб платформа.

„Има много проблеми, с които ние пчеларите трябва да се справяме“, казва Микеле Валери, който работи с оперативната група за тестване на сензорите. „Освен болести, паразити, пестициди и други стресови фактори, които влияят върху здравето на пчелите, ние все по-често се сблъскваме с последиците от изменението на климата. Не е лесно да се поддържат пчелите в добро здраве. Всяка технология, която може да ни помогне да може да бъде наистина от полза.“

Дейностите в проекта на оперативната група включват:

  1. Разработка и адаптиране на мрежови устройства за наблюдение на кошерите (сензори)
  2. Разработване и адаптиране на софтуерната платформа за събиране, обработка и визуализация на данни за DSS
  3. Подготовка и управление на кошерите, наблюдавани в пчеларските дружества от мониторинговата мрежа
  4. Анализ на регионалното климатично и териториално положение за целите на DSS за номадски пчеларски дейности
  5. Анализ на екологичната ситуация около кошерите на мониторинговата мрежа за идентифициране на потенциални замърсители
  6. Реализиране на тестови полета от медоносни покривни култури
  7. Дейности за разпространение и обучение

Микеле обяснява: „Сензор за тегло ни казва кога пчелите събират нектар и кога спират да го правят. Данните за температурата и влажността дават информация за доброто развитие на потомството. А сензор, който проследява метеорологичните условия, може да сигнализира, когато високи или ниски температури, или дъжд могат да попречат на пчелите в тяхната работа.“

Данните на сензора са допълнени с информация от метеорологичната прогноза и информация за времето на цъфтеж и за пестицидите, които могат да се използват в района. Цялата информация се подава в дигитална мрежа, чрез която регионалните пчелари могат да се консултират дистанционно на своите компютри или мобилни телефони.

„Пчеларите могат да използват тази информация, за да изберат най-добрите места, на които да преместят пчелините си, с много цветя и нектар, но също така и без стрес. Те могат да поддържат пчелите си в добро здраве и да работят по по-ефективен начин.“, казва Микеле.

Микеле е уверен, че пчеларите, изследователите и разработчиците на софтуер, участващи в проекта, ще продължават да работят заедно. „Пчеларите трябва да знаят за растенията, здравето на животните, промяната на метеорологичните условия и много други неща. Помощ от научните среди е добре дошла. Мисля, че стойността на този проект се състои в споделяне на информация. Например, осъществявайки връзката между цифровите данни от кошерите и информацията за времето, можем да се опитаме да прогнозираме развитието на сезоните. Това може да бъде много важно за пчеларите. Не винаги е лесно, но мисля, че за нас е важно да споделяме знания помежду си. Защото пчеларите са като пчели: ако работят заедно, те могат да работят по-добре.“

Проектът на оперативната група по ЕПИ-АГРИ се изпълнява в периода 2019 – 2021 г., финансира се чрез програмата за развитие на селските райони и е с бюджет в размер на 342 950 евро. Координатор на проекта е Регионалната асоциация на пчеларите в Тоскана (ARPAT- Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani). Повече за проекта можете да научите от видео клипа на ЕПИ-АГРИ:

10 оперативни групи, работещи по въпроси, свързани със здравето на пчелите, са достъпни в базата данни на ЕПИ-АГРИ за оперативните групи.

„Farming for farm wildlife“

Публикацията „Farming for farm wildlife“събира набор от добри практики, които фермерите могат да възприемат, за да облагодетелстват дивата природа в техните райони, включително добри практики в полза на пчелите и други опрашители. Документът обяснява не само как да се промотира дивата природа в земеделските земи, но и какви са ползите за фермерите.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture; Farming for farm wildlife – Natural England publications

 

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!