Дигитално решение, което помага на съветници и фермери да създават планове за устойчиво управление на хранителните вещества

В Ирландия само 15-20% от почвите са с оптимално почвено плодородие“, казва Тим Хайд, специалист по околна среда в Teagasc, Ирландския орган за развитие на земеделието и храните. През последните 5 години съветниците и фермерите в Ирландия успяха да използват дигитален онлайн инструмент за изготвяне на индивидуални и устойчиви планове за управление на хранителните вещества за оптимизиране на плодородието на почвата.

Европейската комисия (ЕК) изчислява, че 60 до 70% от почвите в целия ЕС не са в добро състояние, например поради намаляването на органичната материя и биоразнообразието. Деградацията на почвата струва на ЕС няколко десетки милиарда евро годишно и причинява значителни загуби на природни ресурси. Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. насърчава „практики, които поддържат и подобряват здравето на почвата и биоразнообразието, подобряват разходната ефективност и ограничават вложените средства (напр. пестициди, торове), необходими за поддържане на добивите“. В рамките на новия регламент за ОСП (член 15), до 2024 г. от държавите-членки ще се изисква да предлагат цифрови приложения за устойчиво управление на хранителните вещества. В някои държави-членки, като Ирландия, този тип инструмент вече е създаден и се използва.

Онлайн инструментът на Teagasc Nutrient Management Planning (NMP) е създаден през 2016 г. Това е цифрова платформа, достъпна за агропрофесионалисти, които работят със земеделски производители за оптимизиране на плодородието на почвата. Комбинирайки експертните познания на съветника с данни от онлайн платформата, този инструмент позволява да се създават подробни и индивидуализирани планове за управление на хранителните вещества за оптимизиране на торенето и постигане на оптимално почвено плодородие. Пат Мърфи, ръководител на Teagasc за трансфер на знания за околната среда, помогна за разработването на платформата казва: „Данните, захранващи нашия онлайн инструмент, са от най-новите налични изследвания и науката за плодородието на почвата във ферми в Ирландия, които са налични в Зелената книга на Teagasc.

Съветникът първо взема почвени проби от фермата и ги анализира. Данните от почвените проби се пускат през платформата, както и друга информация, налична от фермата, като вид култури, брой животни… След това цифровата платформа предоставя пълна картина на почвеното плодородие във фермата и на ниво поле, показващо нуждите от хранителни вещества на културите за полето. След това съветникът и фермерът изготвят план за управление на хранителните вещества, съобразен с нуждите на фермера. Чрез платформата съветниците имат достъп до най-новите въздушни изображения и картографиране и могат да генерират удобни за потребителя отчети и карти.

Онлайн инструментът е в състояние ефективно да завърши сложни изчисления на хранителните вещества, като вземе предвид разпоредбите на Директивата за нитратите, както и изискванията на културите. Тези изчисления се основават на различни параметри като почвен тип, текущо почвено плодородие и отглежданата култура. Първо се разглежда pH на почвата във фермата и се определя годишен план за варуване, план за използване на собствено произведен органичен оборски тор и ако е необходимо, пътна карта за това как и кога да се допълни с химически торове. Всъщност планът ще покаже кои полета се нуждаят от варуване, органични торове, N, P и K, пълният списък с торове за фермата за годината, гарантирайки, че фермата остава в рамките на границите за нитратите и предоставя най-добрата стойност за фермера.

Падрайг Фоли, технолог в Teagasc, казва: „Дигиталният инструмент помага да се насочите към полетата, които се нуждаят от хранителни вещества. Внасянето на торове в правилното количество, време и място подобрява производствения капацитет във фермата, което формира печалба и в същото време повишава екологичната устойчивост на фермата.“ Марк Боланд, земеделски съветник, прилагащ инструмента заедно със земеделските производители, потвърждава: „Платформата предоставя ключов инструмент за подкрепа на вземане на решения както за съветниците, така и за фермерите, при планиране за предстоящата година.“

Арт Мърфи, земеделски производител от Килабег (Югоизточна Ирландия), всяка година иска от своя съветник NMP план: „Планът ми предоставя точни съвети за торовете и варуването въз основа на взетите от мен актуални почвени проби. Следвайки съветите от плана, аз съм уверен, че ще постигна постоянни добиви и качество.

Teagasc предоставя на агропрофесионалистите обучение как да използват инструмента и е направил поредица от видеоклипове „How to“ („Как да“), които са достъпни в техния уебсайт. Падрайг Фоли заключава „NMP Online ще продължи да се развива. Той ще бъде актуализиран, тъй като учените на Teagasc постигат напредък както от гледна точка на агрономичната, така и от гледна точка на екологичната устойчивост, също така ще се променя заедно с политиката. Не можем да забравим крайните потребители. Това е мястото, където цифровият инструмент прави разлика – на ниво ферма, така че трябва да бъде лесен за интерпретация и лесен за използване. Бъдещето за NMP Online трябва да бъде мобилно.”

Какво е NMP Online и каква е ползата от него за фермерите- специалистът по околна среда Тим Хайд обяснява във видеото:

 

Допълнителна информация относно проекта:

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.teagasc.ie; www.youtube.com; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!