Производителите на говеждо месо в Европа са изправени пред неотложни предизвикателства за устойчивост. Проектът (BovINE) Европейска мрежа за иновации за говеждо месо е създаден в 10 държави-членки, за да предостави практически решения. Тази мрежа се фокусира единствено върху нуждите на 255 000 ферми, които представляват сектора на говеждото месо в ЕС. Общата цел на проекта е да стимулира и насърчи обмена на знания и интегрирането на научните изследвания и добрите практики в иновациите на регионално, национално и международно ниво между съответните участници в европейския сектор на говеждо месо.

Мейв Хенчион от Ирландската Агенция за развитие на земеделието и хранителната промишленост (Teagasc –Ireland) е  координатор по проекта. Тя се вдъхновява за създаването на мрежата BovINE от братовчед си, който е фермер. Мейв: „Моят братовчед винаги беше нетърпелив да научи повече от други фермери и в почивните си дни често ходеше на дни на отворени врати, организирани от Teagasc и други организации, за да научи за изследванията, извършвани в сектора на говеждото месо. Сега BovINE върши същата работа за него, както и за други фермери . Ние им предоставяме достъп до знания от фермери и изследвания не само в Ирландия, но и от институти и университети в цяла Европа.“

Разбирането на нуждите на фермерите и това как функционират техните производствени системи е от основно значение за мрежата BovINE. Вече са извършени значителни количества изследвания, но все още не са преведени на практика. Това е една от целите на мрежата. Мейв: „Виждаме всички фермери в нашата мрежа като източник на иновации и като важни участници. Също така си сътрудничим с компании за производство на фуражи за животни, консултанти, фермери и развъдни асоциации, както и малки и средни предприятия. Заедно можем да работим върху иновации, които движат устойчивостта на сектора на говеждото месо. „

„Земеделските производители може да се интересуват от присъединяването към нашата мрежа, така че гласовете им да бъдат чути и да им осигурим достъп до решения въз основа на техните нужди.Те може също  се интересуват от споделяне на своите знания или представяне на личния си опит с други европейски фермери за говеждо месо. Мрежата BovINE разпространява и резултати от други европейски проекти, които работят по теми, свързани с говеждото месо. Например, ние разпространяваме знания от проекта LIFE Beef Carbon, а също и от оперативните групи на EIP-AGRI, които са свързани с нашата мрежа. “

Тревър Боланд, фермер за говеждо месо от западното крайбрежие на Ирландия, се присъединява към мрежата. Тревър: „Включих се в мрежата на BovINE чрез IFA (Ирландска фермерска асоциация), за да науча някои нови идеи и иновации от  земеделските колеги в ЕС. Надявам се, че моето участие в тази мрежа ще помогне да се осигури бъдещето на семейното земеделие в Ирландия по отношение  подобряване на финансовата жизнеспособност и устойчивостта на околната среда.“ Тревър също се надява да научи как колегите европейски месопроизводители се справят с предизвикателства в ключови области, като здравето на животните, екологичната устойчивост, финансовата жизнеспособност и техническата ефективност.

Тревър: „Трябва да сме в състояние  да приложим някои от решенията, които можем да идентифицираме на ниво ЕС, към предизвикателствата в собствените си ферми. В събитието на ирландската мрежа, на което присъствах  имаше отлична презентация за иновации и добри практики от други страни от ЕС. Едно нововъведение, предоставено от един от партньорите на BovINE от Португалия, подчерта много уникален метод за съживяване на слабо теле при раждането, какъвто не бях виждал досега. С повече информация, която се надявам да получа в центъра за знания на BovINE, бих искал да изпробвам това във фермата си. “

 

 

За целите си BovINE ще използва резервоара от знания, които съществуват на ниво ферма, по четирите свързани ключови теми за социално-икономическа устойчивост, здраве и хуманно отношение към животните, ефективност и качество на производството и устойчивост на околната среда. Използвайки същите тези теми, проектът също така ще идентифицира резултатите от научните изследвания, които все още не са широко приети на ниво земеделско стопанство, и ще проучи тяхната осъществимост в множество демонстрационни ферми за говеждо месо в цяла Европа.

Източник: http://www.bovine-eu.net; https://ec.europa.eu

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!