Grampian Growers Tuberzone е иновативен проект на шотландска оперативна група по ЕПИ, занимаваща се с използването на прецизна технология за оптимизиране стойността на посадъчните картофи.

Джим Уилсън от SoilEssentials: „Tuberzone е модел за отглеждане на култури, който работи в облак за съхранение на данни. Той използва сателитни и безпилотни изображения, глобални метеорологични записи в полеви мащаб по целия свят, за да предскаже добива “. Технологията помага на фермерите да вземат решения кога да спрат растежа на грудките на картофи, за да увеличат максимално добива, качеството и стойността на посадъчния материал.

Тази оперативна група, ръководена от SAC Consulting (част от Шотландския селски колеж) и SoilEssentials (компания за прецизни селскостопански технологии), включва група от 28 производители на картофи за семена от кооперацията Grampian Growers, базирана в източната и северната част на Шотландия, всички отглеждащи салатен сорт картофи Gemson.

При производството на тези картофи за семе, датата, на която даден производител спира грудковия растеж, е от решаващо значение за максимизиране на стойността на реколтата. Точните прогнози за датите на растеж на грудките и унищожаване на зелената надземна маса  могат да допринесат за конкурентоспособността, ефективното използване на ресурсите, екологичните показатели и устойчивостта. Всъщност софтуерът Tuberzone, създаден от партньора по проекта SoilEssentials, следи броя на растенията, развитието на покритието на самата култура и влагата в почвата и комбинира това с метеорологична информация, за да предскаже размера на грудките, добива и оптималната дата за унищожаване на зелената маса.

„Работата при производството на посадъчен материал за салатен сорт картофи е, че имате нужда от голям брой много малки грудки. Преценката на агрономията е да се знае точно кога да спре културата да расте, да се унищожи горната част на реколтата. Стюарт Уейл, SAC Consulting.

Идеята е да се повиши осведомеността на производителите за ползите от използването на технология за дистанционно наблюдение и софтуерни резултати като част от процеса на вземане на решения свързани с културите. Координатор на проекта Иен Ридел от SAC Consulting посочва: „Основната цел на този проект беше да накара всички производители на сорта Gemson да възприемат прецизен подход за прогнозиране на идеални дати за унищожаване на надземната маса за тяхната картофена реколта. Нашата второстепенна цел беше да видим как се справят производителите и да определим колко подкрепа се изисква при приемането на нова технология. „. Участващите партньори бяха земеделски консултанти, специалисти по картофите, компания за земеделски технологии, кооперация от земеделски производители на картофи за семена.

Включих се, защото възможността да използвам нови технологии, за да спомогнем за напредъка на нашите земеделски практики, е огромно нещо, защото наистина трябва да намерим по-нови начини за подобряване на пазарните ни добиви и подобряване на печалбите ни.“, споделя Том, един от производителите.

Дейностите по проекта

28-те производители бяха обучени да използват софтуера Tuberzone и бяха подкрепени от останалите партньори по проекта при прилагането му в продължение на една производствена година. Производителите предоставиха подробности за първоначалнните данни от софтуера. След това всички данни бяха събирани от разстояние, използвайки сателитни изображения и изображения на безпилотни летателни апарати, проследявайки също моделите на растеж на културите. Софтуерът предоставя на производителите доклади, които увеличават честотата си с наближаването на унищожаването на зелената маса. Това означава, че информацията е била възможно най-актуализирана, което позволява на производителя да избере оптималната дата за спиране на растежа на грудките, като предоставя на производителите прогнози за размера им, добива и икономическата възвръщаемост .

За да се потвърдят прогнозите, са направени тестови изкопи в представителни точки за всяка култура. Анализирани са прогнозите, производството и продажбите, за да се вземат всякакви тенденции или информация, които биха могли да осигурят допълнителна подкрепа за производителите, както и за бъдещо производство и да предоставят ценна маркетингова информация за кооперацията Grampian Growers. Проектът също така тества методология, която може да увеличи усвояването на технологията на Tuberzone. Тази методология включва подкрепа за производителите, улеснени срещи и интерактивна онлайн база данни. Проектът предоставя на производителите обучение за придобиване на умения и вземане на решения за собствените им култури въз основа на данните от Tuberzone.  Използвайки комбинация от полеви и дистанционни срещи, съчетани с редовни обучителни сесии и актуализации за производителите, проектът насърчава взаимодействието и обучението между партньорите. Матю, един от фермерите, казва: „Имаше огромна полза от участието на много различни партньори в проекта, защото всички те донесоха свои собствен набор от умения и ги сложиха на масата.“

Резултатите

След прибирането на реколтата е направено сравнение на прогнозите за добива и реалния размер на реколтата . Един от производителите обяснява, че моделът е много точен: „Мисля, че бяхме на около 5% от реалния добив и големина на грудката.Този метод ни помага с нашите клиенти, защото тогава ние доставяме това, което те искат, и в искания размера, което има ползи за всички по веригата на доставки. Първоначалният скептицизъм към проекта отстъпи на оптимизма относно потенциала на тази технология“. Освен проекта, 10 от производителите вече използват този модел като търговска услуга. Ангус, друг от производителите споделя: „Доказа се много точно в прогнозите за добива и размера на културата и мисля, че това ще бъде много ценно в бъдеще.“ Проектът повиши осведомеността на производителите за ползите от използването на технология за дистанционно наблюдение и софтуерния процес като част от техния процес на вземане на решения свръзани с отглеждането на културата. Юан, един от производителите „Като фермери и производители на картофи ние полагаме много усилия в това, което правим, така че ако можем да оптимизираме това, използвайки технологията, това е страхотно“. 

Също така благодарение на проекта е създаден уникален набор от данни за тези производители в тази областта, отглеждащи този сорт картофи, които могат да продължат да се използват като еталон. Въпреки че този пилотен проект е специално насочен към производителите на сорта Grampian, тази технология може да бъде трансферирана към целия сектор на картофите. Освен това знанията, получени чрез насърчаване на бързото усвояване на нова технология, имат потенциал да достигнат до други сектори.

Информация за проекта

Проектът на иновативната оперативна група е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за Оперативни групи, изпълнен е в периода 2019– 2020 година и е с общ бюджет от 83 946 евро.

Повече информация вижте във видеоклипа 👇

Източник: https://ec.europa.eu

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!