Въпреки че в Холандия има нарастващ брой млади хора, които искат да започнат кариера в устойчиво земеделие, много холандски фермери все още имат проблеми с намирането на наследник. За да да преодолее тази празнина, Оперативната група „Land in Connection“ експериментира с инициативи като „ферма във ферма („farm-in-farm“), където съществуващите ферми действат като инкубатори за малки стартиращи (start-up) земеделски компании.

Ръководителят на проекта Мария ван Бокстел, Ландгилде, обяснява „За две трети от фермерите в холандската провинция Гелдерланд на възраст 55 или повече години няма кой да поеме стопанствата, когато се пенсионират (доклад на ABN AMRO, Dutch bank). Нещо повече, фермите са се увеличили по размер и следователно са намалели като брой, което затруднява младите хора да се хвърлят в това.“ Повишаващите се цени на земята, особено в сектори като обработваемото земеделие и млечното животновъдство, също са пречка. Но Мария продължава: „В същото време наблюдаваме, че все повече и повече млади хора от неземеделски произход се интересуват от сектора на биологичното земеделие.“

Поради това Оперативната група, която стартира през 2018 г., иска да създаде възможности, при които младите хора и новите участници да могат да се срещнат с правилните хора и да придобият правилния опит, за да започнат нови или да поемат съществуващи земеделски компании.

Един от 3-те основни инструмента, разработени от Оперативната група, беше свързването на млади фермери със съществуващи ферми за идентифициране на наследници. Заедно с асоциацията на младите фермери, местното училище за биологично земеделие и сдружение за нови агроекологични фермери, Land in Connection организира 3 сесии за бързи срещи. На всяка сесия, участвалите 80-те нови и опитни фермери можеха да разберат дали има съвпадение на интереси и кои ферми/фермери биха отговаряли най-добре на техния стил и таланти. Оперативната група също е създал онлайн инструмент за свързане на тези две заинтересовани страни. „Сега свързваме между 10 и 30 биологични ферми в Холандия всяка година, дори след края на проекта през 2020 г.“, казва Мария.

Друг инструмент е свързан с финансирането. Оперативната група проучва нови видове финансиране, достъпно за нови участници като краудфандинг („crowd-funding“). „Подкрепихме нови участници в търсенето на финансиране. Двама фермери успяха да създадат свой собствен инвестиционен фонд и краудфандинг, свързано със стопанството. Ние също допринесохме за създаването на Aardpeer , национален фонд за устойчиви фермери.„, обяснява Мария.

Третият инструмент, който Оперативната група разработи, беше концепция, която те наричат ​​„компании за обучение във ферма“ („farm-in-farm learning companies“). Мария обяснява „Фермата във ферма е мястото, където фермер предоставя земя, а понякога и сгради и машини, на нова земеделска компания. Фермерът действа като ментор на новия участник и дава възможност да „изпробват“ новата си дейност на неговата или нейната земя.” Оперативната група помогна да се идентифицират подходящи ферми- домакини за стартиращите предприятия.

Тази концепция дойде от координатора на тази Оперативна група – De Lingehof, биодинамична и биосертифицирана ферма в региона De Betuwe. През последните 10 години в него се помещава малка стартираща компания Tuinderij de Stroom, която прави кутии за зеленчуци и продава зеленчуци от магазина на фермата De Lingehof. Андре Юриус, фермер-домакин: „Беше много самотно да съм биопроизводител, търсех някаква подкрепа. Tuinderij de Stroom търсеха парче земя и разполагахме с достатъчно земя. Подкрепяме се, пием кафе и споделяме идеи.” Те дори създадоха съвместна инициатива „осинови ябълково дърво“, където потребителите могат да спонсорират ябълково дърво и да берат ябълките безплатно.

Използвайки опита на Lingehof като пример, Оперативната група тества още 3 практически примера за тези „ферма във ферми“ и сега популяризира концепцията допълнително в мрежата на Landgilde. Мария обяснява, че може да има 4 различни резултата от този тип обмен: „А) стартирането се развива в рамките на „фермата майка“ до повече или по-малко независим бизнес, действащ в симбиоза с фермата майка. Б) Стартираното предприятие се разраства и се отдалечава от фермата- домакин, за да продължи самостоятелно другаде. В) Стартиращото предприятие поема фермата- домакин. Г) Стартиращата компания не успява, но е успяла да тества бизнес модел.

И накрая, проектът използва своя опит, за да произведе набор от материали, които могат да бъдат използвани от други. Те са публикували брошури за достъпа до земя и за достъпа до капитал и са изготвили пътна карта за наследяване на стопанствата , която е преведена на английски от проекта Newbie Horizon 2020. „Пътната карта ви помага да идентифицирате и поддържате важни показатели. […]. Това е добър инструмент между мечта и реалност, да превърнеш всичките си идеали и мечти в нещо жизнеспособно, така че добрите ти намерения да доведат до нещо.” Казва Херман Ян Строес, предприемач и нов участник в селското стопанство.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.landgilde.nl

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!