Нарастващата популация на вълци в Испания все повече създава проблеми на екстензивното животновъдство. Оперативна група GELOB разработи и тества технологично решение, което може да помогне за наблюдение на пасищните животни и да ги предпази от атаки.

Всяка година нападенията от вълци причиняват щети за милиони евро на испанското животновъдство. Особено в отдалечените планински райони екстензивните животновъди се нуждаят от решения, за да запазят пасящите си животни в безопасност. Оперативната група GELOB работи със Съюза на дребните фермери и говедовъдите (UPA), Мадридския университет „Рей Хуан Карлос“, технологичната компания Digitanimal и други експерти, за да разработи нашийник, който позволява на фермерите да наблюдават животните си и допълнителен прототип, който помага за откриването и предотвратяването на атаки от вълци. UPA работи усилено, за да насочи и отговори на проблемите на екстензивните фермери и връзката им с дивата природа, особено с вълка, чиято популация в Испания е нараснала с 20% за 10 години.

Може да бъде изображение с животно и на открито
Цел на проекта GELOB е от една страна да се проектират и комерсиализират два вида устройства, които да помогнат на фермера в ежедневието му и да подобрят условията за управление на добитъка чрез системи за геолокация и мониторинг на добитъка. От друга страна, устройството ще намали загубите от нападения на вълци върху животните. Също така проектът възнамерява да бъде интегриращ елемент от различните виждания за проблема с вълка по отношение на екстензивното животновъдство.
Няма налично описание на снимката.
Описание на дейностите по проекта:
 • Адаптиране на текущото устройство към нуждите на проекта
 • Идентифициране на по-чувствителни честоти за вълци
 • Тестване при контролирани условия на поведението на говедата преди атаки на диви животни
 • Избор на сътрудничещи ферми
 • Създаване на комуникационен протокол между контролно устройство и устройство за отблъскване
 • Проектиране на устройство и установяване на протокол за прекъсване на атаките на вълци въз основа на анализ на данни
 • Дефиниране на алгоритъма за разработване на механизми за отблъскване на атаки
 • Разпространение на резултатите, особено сред младите фермери
 • Оценка на устройства
 • Тестване на стереоскопични светлини при вълци

 

Може да бъде изображение с един или повече хора и на открито

Ръководител на проекта Паула Санчес разказва „Седем ферми в Мадрид, Кастилия и Леон и Галисия, които често страдаха от атаки на вълци, тестваха новаторски нашийник, който работи като GPS и устройство за наблюдение. Те тестваха и втора система, която изпраща предупреждение до мобилния телефон на фермера, когато поведението, температурата или сърдечната честота на животното са се променили и може да има атака. Тъй като нашите животни пасат в планините, може да ни отнеме твърде много време, за да отговорим. Ето защо тествахме опцията за задействане на LED диоди или (ултразвук) звуци, които могат да прогонят вълците, без да безпокоят животните. Имахме най-добри резултати с лаенето на мастифи, но се нуждаем от допълнителни изследвания, за да превърнем прототипа в продаваем продукт.

Няма налично описание на снимката.

GPS технологията за мониторинг е добре приета от повече от 800 фермери, включително от много млади фермери. Те са присъствали на информационните сесии и са тествали нашийника за по-добро управление на пасищния си добитък. Установяването на това къде се намират животните и къде предпочитат да пасат спестява време, позволява по-добро използване на пасищата и подобрява производителността.

 

Информация за проекта:

 • Наименование: GELOB: Extensive livestock management in habitat with wolves (Екстензивно управление на добитъка в местообитание с вълци)
 • Общ бюджет: 511 047.87 евро
 • Финансиране: ПРСР 2014-2020, мярка 16 „Сътрудничество“; 80% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 20% от средства от Главната държавна администрация
 • Период на изпълнение: 2020 – 2022
 • Координатор на проекта: www.upa.es
 • Контакт: upa@upa.es; тел.: (+34) 91 554 18 70
 • Основни ПАРТНЬОРИ: Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) / DIGITANIMAL / Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) / Universidad Rey Juan Carlos
 • Други ПАРТНЬОРИ: Consultores en Biologia SL / Fundación Biodiversidad / WWF/Adena / Dirección General Medio Natural

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; https://digitanimal.com/; www.upa.es; снимки: digitanimal

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!