Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикувa Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от ПРСР 2014-2020.

Приемът по процедурата бе реализиран чрез ИСУН 2020, с краен срок за кандидатстване, който приключи на 02 април 2021 г.(удължен от 01.02.2021 г.).

Съгласно последната Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. на ръководителя на УО за промяна на насоките по процедурата, крайният срок за изпълнение на проектите вече е 15 септември 2025 г. (вместо 30 септември 2023 г.), а в Условията за изпълнение по процедурата (Приложение 2) максималната продължителност за изпълнението на дейностите вече е до 12 месеца (увеличен от 6 месеца) от сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

👉Запознайте се с публикуваната на 28.10.2022 г. в сайта на МЗм 👉Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. за изменение на Заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД09-924/23.11.2020 г., Заповед № РД 09-94/02.02.2021 г., Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г. и Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на ПРСР 2014 – 2020 в частта на малките пилотни проекти.

Припомняме, че със Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г. УО увеличи максималната продължителност за изпълнението на дейностите по малък пилотен проект на 12 месеца (вместо 6 месеца) от сключване на договора за предоставяне на БФП, но тази промяна касаеше само Условията за кандидатстване (Приложение 1) от Насоките.

Източник: www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!