AlVelAl е асоциация с над 250 члена, която обединява фермери, животновъди, бизнесмени от различни сектори, търговци, изследователи от университети и други институции, както и граждани с желние за грижа и визия за бъдещето: за подобряването на социално-икономическите, екологичните и културните условия; готови да се изправят срещу настоящи заплахи като обезлюдяване, опустиняване и липса на възможности. Инициативата AlVelAl е кръстена на трите региона в Гранада и Алмерия, основатели на това движение: Altiplano de Granada, Los Vélez и Alto Almanzora. Целта на AlVelAl е да се превърне в проспериращ регион, с укрепена икономика и богата на биологично разнообразие и ресурси с мащабен подход, основан на философията на 4-те завръщания: Завръщане на вдъхновението рез справянето с опустиняването и пренебрегването на селските райони условията на живот ще се подобрят, пейзажът ще се разкраси и перспективите за бъдещето ще нараснат); Завръщане на социалния капитал (със създаването на работни места, развитие на умения чрез семинари и курсове, и чрез създаване на професионални контактни мрежи се избягва миграцията и се укрепва културно-историческото наследство); Завръщане на природния капитал (чрез намаляване на ерозията и повишаване на качеството на почвата и възстановяване на водния баланс, подобряване на биологичното разнообразие и функционалността на екосистемата); Възвръщаемост на финансовия капитал (съживяване на региона чрез увеличаване на доходите и устойчивост на производители и предприемачи).

AlVelAl разработва и изпълнява различни проекти, базирани на философията на 4-те завръщания, подкрепяйки възстановяването и разширяването на защитени зони в хидрографски басейни, ангажирайки се с възстановяването на биологични коридори и насърчавайки опазването на биоразнообразието. AlVelAl е част от иновативна оперативна група по ЕПИ 4 RETURNS, насочена към възстановяване на деградирали почви чрез прилагане на техники за регенерация на почвата в района на групата, за който отглеждането на бадеми е изключително важен фактор за генериране на доходи за земеделските производители и за задържането на населението към селската среда, а загубата на производителност е много видима в резултат на намаленото количество органичните вещества в почвата и последвалата загуба на почвено плодородие. Проектът на 4 RETURNS е с общ бюджет от 157 202.53 евро, изпълнен е в периода 2018-2020 и представлява инвестиция, субсидирана със средства от ЕЗФРСР от правителството на Андалусия чрез Министерство на земеделието, риболова и развитието на селските райони. Повече за проекта на оперативната група можете да научите ТУК.

През месец октомври AlVelAl извършва нова фаза от своя план за възстановяване на природните планински територии – публично наследство на правителството на Андалусия. Това действие се състои в сеитбата чрез дрон на общо 140 000 семена от черен бор (Pinus Nigra).

Пилотният опит в Андалусия за възстановяване на териториите ще позволи наблюдението на кълняемостта и следователно успеха на това действие, тъй като сеитбата на тези семена е геолокирано. Възстановяване на ландшафта, което както Фернандо Баутиста (технически директор на природните зони на AlVelAl) посочва: „За разлика от засаждането, с това действие няма да видим растежа, но с течение на годините ще можем да видим растения с по-голяма гаранция за оцеляване“ . Както посочва Баутиста, този метод позволява „растенията да инвестират цялата енергия, натрупана в семето, в развитието на корени с висока способност за проникване в дълбочина„.

Работа, която с опита на участващите в проекта сътрудници, ни кара да очакваме в тази сеитба минимум 10 % оцеляване, което означава около 15 000 нови дървета през следващите 20 години. За тази цел е използвана сеитбена норма от 20 000 семена на хектар; увити и гранулирани семена за покълване на повърхността, което е направено с дозатор, проектиран специално за това действие.

Предходни действия

През миналия сезон есен-зима в района на Cortijico (анклав на надморска височина над 1 600 метра, който е част от природния парк Сиера де Мария-Лос Велес и известен с това, че е дом емблематично дърво на Андалусия La Sabina Milenaria  (Juniperus thurifera) AlVelAl работи за увеличаване на биоразнообразието чрез сеитба на 9 976 семена от сабина и кипарис с глина, хумус, хидрогел и кокосови влакна, чиято цел в да подобри вероятността за покълване на тези видове семена, която принципно е много ниска. Също така 1 140 семена от черен бор са засадени чрез иновативен метод, защитаващ семената и подобряващ усвояването и запазването на влажността през първите 4 години. По същата технология са засети общо 27 000 жълъда (събрани в района от учениците  от агролесовъдното училище IES José Marín във Велес Рубио) предварително покълнати и защитени с глина и груба есенция, които служат за отблъскване на хищниците. Целта на действията в тази област, обяснява Баутиста, „не е да се създаде конвенционална затворена гора, а мозайка, която увеличава биологичното разнообразие, запазвайки области от храсталаци, които могат да се видят в тази високопланинска област. За да се увеличи броят на растителните видове, произвеждащи жълъди и горски плодове, източник на храна за многобройни птици и насекоми, за да обогати настоящата животинска общност, която днес има много значими видове като сокол скитник и скален орел.“

Обединяване на усилията

През последните две години планът за възстановяване на природните територии на AlVelAl се радва на сътрудничеството с Ecosia, Андалуския департамент на Министерството на земеделието, животновъдството, рибарството и устойчивото развитие, природния парк Sierra María-Los Vélez и фондация Commonland. Ecosia е проект за социално предприемачество, базиран на интернет търсачка, която разпределя 80% от печалбата си за засаждане на дървета по света с крайната цел да обърне изменението на климата и др. в краткосрочен и средносрочен план, като възстановяване на биологичното разнообразие, по-хладен климат, водна сигурност, чист въздух, защита на почвата и заетост. Общи цели на двата проекта на Ecosia и AlVelAl, които работят заедно по мащабния проект за възстановяване на територията AlVelAl, са свързани със създаването на екологичен коридор чрез възстановяване на публични и частни природни зони със сътрудничеството на земеделските производители.

Повече информация за AlVelAl и техния проект вижте във видеото на AlVelAl 👇

Повече информация за регенеративното земеделие вижте във видеото на AlVelAl 👇

 

В youtube канала на AlVelAl можете да откриете още иновативни и вдъхновяващи примери от техните проекти.

Източник: https://alvelal.wixsite.com; youtube.com; https://4retornos.es/; https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!