Не пропускайте да научите за успешни проекти на оперативни групи по ЕПИ-АГРИ от Европа или пък да взаимствате идеи от постиженията на международни проекти по програмите на ЕС „Хоризонт 2020“, LIFE+, INTERREG.

Това ново 8 издание на годишното списание на ЕПИ-АГРИ „Agrinnovation magazine“ поставя горите в центъра на вниманието. В контекста на Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за биооразнообразието 2030, новата стратегия на ЕС за горите 2030 (приета на 16.07. 2021 г.) признава централната и многофункционална роля на горите. Стратегията също така признава приноса на лесовъдите и всички останали от веригата за създаване на стойност в горското стопанство при постигането на устойчива и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., като същевременно се гарантира, че всички горски екосистеми са възстановени, устойчиви и адекватно защитени.

В списанието ще откриете свързани с гората иновативни истории от Словения, Австрия, Франция, Италия, Испания, Швеция и др., както и синтезирана информация относно ключовите аспекти на новата Стратегия на ЕС за горите 2030 и приносът на ЕПИ-АГРИ в постигането на целите й. Списанието дава актуална информация за Фокус групите на Мрежата на ЕПИ-АГРИ- вариращи в тематично отношение от емисии при животновъдството и здраве на пчелите до възобновяема енергия, щети от измръзвания при овощарството, тропически култури и пр.

Осмото годишно списание на ЕПИ-АГРИ можете да намерите 👉 ТУК!

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!