Съставът на Комисия по земеделието, храните и горите („Комисията“) беше гласуван на 27.10.2022 г. от народните представители на 48-ото Народно събрание (НС), а в днешния брой на Държавен вестник е обнародвано Решението за избиране на Комисията (ДВ. бр. 87 от 01.11.2022 г.).

Към настоящия момент, народните представители не избраха председател на Комисия, която се състои от общо 21 членове.

Комисията има четирима заместник- председатели:

 1. Десислава Жекова Танева
 2. Имрен Исметова Мехмедова
 3. Любен Иванов Иванов
 4. Румен Маринов Йончев

В Комисията влизат като членове и следните народни представители:

 1. Георги Тенев Станков
 2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
 3. Десислава Жекова Танева
 4. Мария Щерева Белова
 5. Ирена Методиева Димова
 6. Румен Димитров Христов
 7. Иван Маркос Христанов
 8. Росен Добрев Костурков
 9. Христо Йорданов Даскалов
 10. Александър Димитров Дунчев
 11. Стоян Иванов Георгиев
 12. Ализан Нихат Яхова
 13. Димитър Иванов Аврамов
 14. Имрен Исметова Мехмедова
 15. Маргарита Атанасова Генчева
 16. Даниел Петров Петров
 17. Деян Цанков Дечев
 18. Иван Валентинов Иванов
 19. Любен Иванов Иванов
 20. Албена Симеонова Върбанова
 21. Румен Маринов Йончев

Рзпределението на членовете от Комисията по парламентарни групи е следното:

 • 6 от „ГЕРБ-СДС“
 • 5 от „Продължаваме Промяната“
 • 3 от „Движение за права и свободи“
 • 2 от „ВЪЗРАЖДАНЕ“
 • 2 от „БСП за България“
 • 2 от „Демократична България“ и
 • 1 от „Български възход“.

Очаква се 48-ото НС да приеме важни промени в ЗПЗП, които правно да уредят прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и инвестициите от компонент „Устойчиво селско стопанство“ на одобрения НПВУ

На 28.10.2022 г. група от 4-ма народни представители внесоха в деловодството на НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИД на ЗПЗ)- Десислава Танева, Мария Белова, Георги Станков и Ирена Димова. С него ще стане възможно, независимо кога ще бъде одобрен Стратегическия план по ОСП 2023-2027, да се проведе кампанията по Директни плащания през 2023 г. „Вероятността мандатът на това НС да бъде кратък се увеличава с всеки изминал ден. Все още няма избран председател на Комисията по земеделие. Но това няма да е проблем. Следващата седмица ще поискаме от председателя на НС да свика Комисията и поне в оставащите дни до края на това Народно събрание по най – бързия начин да се приеме основната промяна, която касае директната подкрепа на всички земеделски стопани за следващата кампания „Директни плащания 2023“, заяви в парламентарната зала бившият земеделски министър и настоящ депутат Десислава Танева.

В мотивите към проекта на ЗИД на ЗПЗП се посочва, че за да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и земеделските производители да се възползват от включени в него интервенциите, до 01.01.2023 г. (авт.бел., началната дата на прилагането на Стратегическия план, уредена в Регламент (ЕС) 2021/211 за прилагането на стратегическите планове по ОСП) трябва да бъде в сила националното законодателство за прилагане на Стратегическия план. Това налага спешно приемане на законов нормативен акт, което да позволи до края на 2022 г. да влезе в сила целия пакет от нормативни актове, който е необходим за прилагане на Стратегическия план. За да се предотврати неусвояване на предвидения за Република България финансов ресурс за 2023 г., който е в размер на 1 581 176 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е в сила завършена национална нормативна уредба на директните плащания и на секторните интервенции. С предложения законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2115, както и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета.

Друг мотив на вносителите е аргумента, че със законопроекта се определя компетентността на министъра на земеделието и за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/241 в частта за селското стопанство в приетия Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Прилагането и на двата Регламента изисква определяне на компетентния орган за това и законова делегация за издаване на необходимите нормативни актове.

В мотивите се посочва още, че с приемането на предложения проект на ЗИД на ЗПЗП ще стане възможно:

 • Прилагането на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 след одобрението му от ЕК. Това ще позволи стартирането на кампанията по Директни плащания 2023, дори при хипотезата на нови предсрочни избори и липса на парламент първите три месеца следващата година. В момента има риск десетките хиляди земеделски стопани да останат без директната подкрепа, за устойчиви доходи, базовата им подкрепа, ако министъра на земеделието няма законовата делегация за изготвяне на нормативната база.
 • Отварянето на приема в частта селско стопанство по НПВУ– вносителите посочват, че срокът за договрирането на проекти по този план, е края на 2023 г. и „всяко забавяне ще обрече на провал възможността за подкрепа на земеделските стопани…след отхвърлянето на проекта за възстановяване и модернизация на напоителните системи в Плана за възстановяване, ако се провали и този проект в НПВУ българските земеделски производители ще са единствените в ЕС без каквато и да е подкрепа от националните планове по този Механизъм на страните си. По този Механизъм и съседни Румъния и Гърция изградиха напоителни системи и ще са готови за следващия сезон“.

 

👉Дейността на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите към 48-ото НС можете да следите👉ТУК!

Източник: www.parliament.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ: МЗм публикува Стратегическия план по ОСП 2023-2027, изпратен до ЕК на 31 октомври 2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!