По време на състоялите се в периода 22- 24 септември 2020 г. „Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2020“ бяха проведени информационни сесии, посветени на поканата за екологичния пакт по десетте области за кандидатстване:

Осем тематични области, които съответстват на основните направления на Европейския зелен пакт:

  1. Засилване на амбициите в областта на климата
  2. Чиста, достъпна и сигурна енергия
  3. Промишленост за чиста и кръгова икономика
  4. Енерго- и ресурсноефективни сгради
  5. Устойчива и интелигентна мобилност
  6. „От фермата до трапезата“
  7. Биоразнообразие и екосистеми
  8. Нетоксична околна среда с нулево замърсяване

И две хоризонтални области — укрепване на познанията и предоставяне на възможности за действие на гражданите, които са с по-дългосрочна перспектива по отношение на осъществяването на трансформациите, предвидени в Европейския зелен пакт.

 

Можете да проследите информационните сесии от Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2020, посветени на поканата за екологичния пакт на следните адреси:

Източник: https://ec.europa.eu/; www.youtube.com

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!