ЕК публикува проучване за въздействието на ОСП върху развитието на селските райони по отношение на социално-икономическите аспекти

ЕК публикува проучване за въздействието на ОСП върху развитието на селските райони по отношение на социално-икономическите аспекти

Основният фокус на изследването е въздействието на общата селскостопанска политика (ОСП) върху балансираното териториално развитие (БТР) на селските райони, които се изследват чрез анализ на социално-икономическите аспекти и социалното приобщаване.  Работата по...
Препоръките на ЕК  по отношение на стратегическия план за ОСП вече са налични и на български език

Препоръките на ЕК по отношение на стратегическия план за ОСП вече са налични и на български език

На 18 декември 2020 г. ЕК публикува препоръки за всяка държава-членка да съдейства при изготвянето на техните стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). За да се улесни този процес те вече са достъпни на езика (езиците) на съответната...
ДФЗ предоставя нови възможности за подпомагане на фермерите през 2021 г.

ДФЗ предоставя нови възможности за подпомагане на фермерите през 2021 г.

В рамките на проведеното на 27.01.2021 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети решения, с които се предоставят нови възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2021 г. Над 22 млн. лева по de minimis за изхранване...
Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Приносът на богатите на протеин фуражи за подобряване качеството на свинското месо

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Приносът на богатите на протеин фуражи за подобряване качеството на свинското месо

Карл Шиърд е фермер, който се занимава с биологично отглеждане на свине във Франция. Той експериментира със система за угояване на открито, използвайки различни комбинации от фуражни култури. Общата цел е да се намали количеството на концентриран фураж и да се подобри...
До 14 февруари тече обсъждане на завишените санкции в Методиката по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за кампания 2020

До 14 февруари тече обсъждане на завишените санкции в Методиката по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за кампания 2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед на министъра на земеделието, храните и горитеза изменение и допълнение на Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от...
До 22 януари е обсъждането на проектонасоките по подмярка 7.3 на ПРСР. 42 млн. евро ще е бюджетът за широколентова инфраструктура.

До 22 януари е обсъждането на проектонасоките по подмярка 7.3 на ПРСР. 42 млн. евро ще е бюджетът за широколентова инфраструктура.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване,...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!