На фона на прогнозирания световен демографски растеж и глобалните промени в климата все по-голямо предизвикателство пред хората е осигуряването на достатъчно количество плодове със запазени ценни хранителни вещества вътре в тях. Науката се бори с пълни сили да разработи нови стратегии за поддържане на висок добив на културите при безпрецедентни условия на околната среда.

Проект, подкрепен по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, има за цел да разработи нови стратегии за поддържане на високи добиви от плодове и зеленчуци, произведени при тежки температурни условия, като използва домата като референтна култура. TomGem разботват проекта ”A holistic multi-actor approach towards the design of new tomato varieties and management practices to improve yield and quality in the face of climate change“ („Холистичен подход с множество участници за дизайн на нови сортове домати и управленски практики за подобряване на добива и качеството в условията на климатичните промени“). Общият бюджет на проекта е 5,6 милиона евро, като в  проекта участват 12 изследователски групи от Европа, Южна Америка и Азия, включително и представител от България – Института по зеленчукови култури „Марица“, който е час от Селскостопанска академия.

Идеята е да се разработят нови сортове домати, които да са устойчиви на климатичните промени, свързани с жегите, както и да гарантират перфектно качество. Според TomGem всички процеси на развитие на дадена култура допринасят за добива – от поникването на цветовете до израстването на крайния плод. В проекта освен учени са участвали още и производители, и развъдчици на домати, които да оценяват тестваните хибриди.

„Основните резултати от проекта са създаването на генотипове, толерантни към топлината и можещи да гарантират стабилност на добива. Също така се стремим да създадем  нови гени и нови маркери, които да помогнат на производителите на домати.

Проф. Мондхер Бозайен, координатор на TomGEM

Резултатите са факт

Към днешна дата, проектът е напълно успешно завършен, тъй като в рамките на изпълнението му бяха  произведени и вече разпространени на пазара сортове домати с добра поносимост към високите температури. След тестването на близо 700 генотипа и близо три години полеви и оранжерийни опити в три различни страни (България, Италия и Испания), в рамките на проекта бе създадено портфолио от 18 генотипа с различни типове растеж, характерни със своята висока производителност при топлинен стрес. Сред тях 7 линии домати и хибриди са показали изключително добри резултати във всички страни, в които са били тествани.

4 нови топлоустойчиви сорта, вдъхновени от България

Само в България са създадени вече четири нови хибриди – BG Solaris, BG Marti, BG 24/a, BG 1923. Тези кръстосани комбинации ще бъдат използваеми в бъдеще от компаниите за семена, които биха могли да ги оценят при допълнителни условия на околната среда и за други интересни черти като толерантност към патогени, вируси или насекоми.

Изследване на 4000 домата мутанти

Големите жеги миналата година в цяла Европа пък накараха учените от проекта да видят възможност за по-добри добиви и по-устойчиви домати в жегите – в домати мутанти. За целта те са изследвали 4000 хиляди подобни домата, от които изолирали няколко със завидни способности да устояват на лошото време. Следващата стъпка на учените бе да се съсредоточат върху идентифицирането на гените, залегнали в основата на наблюдавания характер на толерантност и дешифрирането на молекулярните и клетъчните механизми, участващи в тези сортове. След кръстосване между обикновени сортове и мутанти домати, учените очакват да създадат още редица нови хибриди, които да дават плодове и в най-свирепите условия.

Топлото време не влияе само на добивите

В проекта е направено и много важно наблюдение – влиянието на топлите климатични условия при растенията като домати по принцип се свързва с намалени добиви, докато ефектът върху качеството на доматите не е толкова добре изучаван. Резултатите от проекта показват, че топлинният стрес може да повлияе върху метаболизма на узряващите плодове и да развали качеството. Образуването на каротеноиди например, които са пигменти, отговорни за цвета на плодовете и могат да придадат съществено значение на хранителните характеристики, са особено засегнати, предимно на етапа на формирането на фитоен. Отново ценна информация, която да помогне в създаването на бъдещите сортове домати.

В заключение от TomGEM споделят, че ще продължат да изучават и разработват нови сортове домати, които да бъдат в помощ на хората. Основна цел остават все по-добри и по-добри хибриди, които да бъдат устойчиви на все по-променящите се климатични условия. А целта – всички нови разработки да бъдат достъпни до фермерите по цял свят и да станат масово използвани.

Полезна информация за новата програма на ЕС за научни изледвания и иновации „Хоризонт Европа“ можете да откриете на следния линк: https://ec.europa.eu…

Източник: https://cordis.europa.eu/; https://ec.europa.eu/; https://tomgem.eu/; http://izk-maritsa.org/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Програма LIFE 2021 – 2027: Първи отворени покани за набиране на проектни предложения с общ бюджет над 580 млн.€

Добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

Идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Подбрани идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Европейски примери как могат селските райони да се възползват от развитието на биоикономиката

Брошурата с проекти „БИОИКОНОМИКА“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР) илюстрира приносът на ЕЗФРС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) в ускоряването на интегрирането на биоикономиката чрез подкрепата от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) в Европа, което води до производство наустойчиви храни и фуражи, иновативни био-продукти, възобновяема енергия и други услуги. Брошурата с проекти на ЕЗФРСР включва проекти, които помагат за постигането на устойчива европейска биоикономика днес, а примерите са категоризирани в отделни сектори:

  • храни и фуражи
  • енергетика
  • продукти на биологична основа
  • околна среда.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „БИОИКОНОМИКА“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!