На 17-18 октомври 2022 г. се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в гр. Люксембург (Велико херцогство Люксембург).

Заседанието бе председателствано от чешкия министър на земеделието Зденек Некула, а България беше представлявана от служебният заместник министър на земеделието Георги Събев.

Селско стопанство

Положение на пазара в контекста на руското нашествие в Украйна

Руското нашествие в Украйна предизвика значителни смущения на световните селскостопански пазари. Последвалата несигурност беше допълнително задълбочена от енергийната криза, предизвикана от прекъсването на доставките на газ от Русия. Цените на основните селскостопански продукти и суровини се увеличиха значително. Въпреки частичното деблокиране на украинските пристанища, положителните резултати от коридорите на солидарността и последвалия през лятото относителен спад на цените на зърнените култури като цяло, министрите на селското стопанство изразиха загрижеността си относно високата степен на непредсказуемост по отношение на обема на евентуалния бъдещ износ на селскостопански продукти от Украйна, както и относно капацитета за съхранение.

Министрите изтъкнаха още, че земеделските стопани в ЕС продължават да са изправени пред много предизвикателства, включително нарастващите цени на енергията и торовете, неблагоприятните метеорологични условия, инфлацията на цените на храните и въздействието на вноса от Украйна върху техните пазари.

Министрите изтъкнаха по-специално важния въпрос за осигуряване на ценова достъпност на торовете в селскостопанския сектор, който засяга както земеделските стопани, така и производителите на торове, и води до спад на производителността.

Зденек Некула, министър на земеделието на Чехия

Руската агресия в Украйна доведе до намаляване на предлагането на торове, което доведе до покачване на цените. Това засяга всички европейски земеделски стопани и би могло да застраши бъдещата реколта, и то не само в Европа. Ето защо постигнахме съгласие по допълнителни мерки, за да гарантираме, че торовете, както и крайните селскостопански и хранителни продукти ще продължат да бъдат на достъпни цени.„, Зденек Некула, министър на земеделието на Чехия

В резултат на това министрите призоваха за допълнителни мерки на ЕС, включително разширяване на държавната помощ и необходимост от по-висок таван. Министрите приветстваха също обявлението на Комисията, че ще публикува съобщение относно торовете.

Свързани с търговията въпроси на селското стопанство

В контекста на водената от Русия война срещу Украйна министрите на селското стопанство проведоха обмен на мнения относно въздействието на войната върху търговията на ЕС със селскостопански продукти и суровини и върху продоволствената сигурност. Също така министрите на селското стопанство обмениха мнения относно текущите търговски преговори с трети държави, включително Меркосур и Австралия. Във връзка с това министрите изтъкнаха, че е необходимо да продължи насърчаването на свободната търговия и на устойчивото селско стопанство в ЕС и в световен мащаб, както и запазването на конкурентоспособността на селскостопанския сектор на ЕС и неговите производители. Освен това министрите изтъкнаха, че е необходимо Комисията да проучи въздействието на споразуменията за свободна търговия между трети държави върху ЕС.

Други въпроси

Министрите обсъдиха значението на тясното сътрудничество между държавите членки при изготвянето на рамката на ЕС за мониторинг на горите и стратегическите планове. Те бяха информирани и за съвместната декларация относно инициативите на ЕС за улавяне на въглероден диоксид в земеделието, подписана от министрите на селското стопанство на държавите от Вишеградската група, както и от България, Хърватия, Румъния и Словения. Министрите изтъкнаха също необходимостта от прекратяване в целия ЕС на системното убиване на мъжки пилета, както и че е важно да се преодолеят ограниченията при съфинансирането на фитосанитарните и ветеринарните програми. Те обсъдиха и възможността за използване на продукти RENURE (азот, добит от оборски тор) като алтернатива на химичните торове, както и въпроса за биологичните протеинови фуражи от Украйна.

Каква е позицията на България?

От парвителствената прессслужба съобщават, че в рамките на проведено на 12.10.2022 г. заседание Министерският съвет (МС) е одобрил позицията на Република България за заседанието на Съвета 17-18 окотмври 2022 г., както и резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено в периода 14-16 септември 2022 г., в гр. Прага, Чешка република.

Заместник-министър Събев: България подкрепя предложението кризисното подпомагане за агросектора да продължи до края на 2023 година

Източник: www.consilium.europa.eu; https://czech-presidency.consilium.europa.eu/; www.gov.bg; www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!