Млекопроизводителите от регионите на Тесалия и Македония в Гърция са намерили нов начин да доставят прясно мляко на своите клиенти. Членовете на гръцкия кооператив на млекопроизводителите „Thes Gala“ (в превод „Искате ли мляко?“) доставя в 63 търговски обекта в три града в Гърция със специални млекомати.

Машините са популярни както при клиентите, така и при фермерите, тъй като Thes Galа ги пускат на пазара още през 2013 г. Йоргос Зданис, един от участващите млекопроизводители и вицепрезидент на кооператива казва: „Труден е моментът за млекопроизводителите, но като продаваме мляко по този метод, можем да подобрим печалбите и приходите си.“

Кооперативът започва да инсталира автомати за продажба на мляко (т.нар. млекомати) в гр. Лариса през 2013 г., където вече имат 16 търговски обекта, през 2015 г. стъпват и в гр. Солун с още 17 търговски обекта. След като печели награда за гръцка иновация през 2016 г., Thes Gala създава първите си млекомати в гр. Атина. Сега Thes Gala наброява около 45 млечни ферми със средно 110 млечни крави на ферма, произвеждащи 120 тона мляко на ден или около 10% от млякото, произведено в Гърция, 40% от това мляко се продава чрез млекоматите “, казва Йоанис Янакопулос, представител на кооператива.

Thes Gala въвежда различен подход към сътрудничеството си на работа. Мото им е „Ние си сътрудничим по различен начин“, което означава, че компанията комбинирайки познания за пазара и дългогодишния си опит, защитава интересите на членовете си и се стреми да осигури устойчивост и печалба на техните стопанства. С оглед на това Thes Gala предлага собствено производство висококачествено мляко и млечни продукти на изключително конкурентни цени.

Как започва всичко?

Само една капка мляко е необходима на група гръцки производители, за да бъде създаден кооперативът през 2011 г. Относно произхода на идеята за млекоматите, Янакопулос казва: „Идеята се породи след разговори с редица млекопроизводители, които желаеха да тестват нови идеи, следвайки философията на прозрачност и високи стандарти за качество.“Днес Thes Gala се самоопределя като най-голямия млечен кооператив в Гърция, благодарение на организираните и ефективни усилия на нейните членове.

Тhes Gala определя следните свои цели:

  • контрол и осигуряване на качеството;
  • разпределение на млякото, произведено от членовете на кооператива;
  • намаляване на производствените разходи чрез закупуване на едро на необходими суровини;
  • развитие на синергии в първичния сектор и всички икономически дейности;
  • генетично подобряване на добитъка;
  • надграждане и подобряване на системите за управление на фермата;
  • добре структурирана и организирана мрежа за верига на доставки за своите крайни продукти.

Стопаните от Thes Gala се гордеят с кравите си и с качеството на своите продукти. Те познават фермерите, които произвеждат фураж за кравите и са внедрили строга система за контрол на качеството, от  фуража до фермата и до продажбата на млечни продукти. Също така фермерите се стремят да намалят употребата на антибиотици в стадата. „Ние показваме своя ангажимент за прозрачност, като изброяваме финансовите резултати на нашия уебсайт“, казва Янакопулос.

Кооперативът диверсифицира своите продукти чрез продажба на пастьоризирано шоколадово мляко и различни видове сирена и кисело мляко. На техния уебсайт можете да намерите местоположението на вендинг машините, инструкции за използване, както и интересни рецепти.

Договаряне с млечната промишленост

Преговорите за цените и сключването на договори с млечната промишленост от името на кооператива е основната цел на мениджърския и екип. Основна цел е и общото производство да бъде усвоено при ценово равнище, което съответства на качеството на произведеното мляко. По време на преговорния процес с млечната промишленост кооперативът е изцяло подкрепен от екип технически и юридически консултанти. Всяко споразумение е обезпечено със задължителни договори, които защитават както кооператива, така и членовете- производители.

Безопасност и качество на продукта

В контекста на стандартите за качество на млякото, Thes Gala прилага следните процедури:

  • всички членове са длъжни ежедневно да събират две проби мляко, да ги запечатат с предпазен печат и да ги предадат на Гръцката организация на млякото и месото, за да бъдат подложени на поредица от лабораторни анализи;
  • вътрешна система за  ценообразуване, базирана на 5 качествени критерия, като това е вписано в договорите с млечната промишленост;
  • установяването на КПИ (ключови показатели за ефективност) за осигуряване на качеството и за да помага за постоянното подобряване на качеството на млякото.

Договорно земеделие – намаляване на производствените разходи

Thes Gala играе водеща роля в договорното земеделие, като развива широка мрежа от синергии с кооперацативите и местните фермери, за да произвежда и доставя необходимите суровини. Договорните селскостопански дейности помагат за намаляване на производствените разходи за членовете на кооператива, като същевременно осигуряват и гарантират стабилен доход за фермерите.

                                                                                                              Генетично подобряване на стадата

Кооперативът е включил животните на членовете си в Програмата за генетично подобряване на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 „ALEXANDROS BALTATZIS“, така че изборът на най-добрите крави ще доведе до годишно увеличение на производството на мляко с 250 кг на крава (при поддържане на постоянни разходи за отглеждане и хранене) за всяка ферма.

Подобряване на техническото и финансово управление на стопанствата на членовете

Програмата „Управление  UNIFORM“ е внедрена във фермите на членовете на кооператива. В резултат на това всички отделни програми са свързани към централен сървър, което позволява както на кооператива, така и на отделните членове да обработват информация по отношение на производствената прогноза. Този анализ може да се направи колективно или индивидуално, като се прилагат различни критерии.

Кооперативът Thes Gala основава ветеринарна аптека с цел да намали разходите за производство на мляко и да запази здравето на животните на членовете. Целите на ветеринарната аптека са изпълнение на имунизационна програма, насочена към опазване здравето на животните и намаляване на употребата на антибиотици, издаване на рецепти за всеки използван фармацевтичен продукт и водене на цифров запис на лечения за всеки член, в съответствие със законодателството на ЕС.

Thes Gala ни дава сигурност за цените на млякото, което ни позволява да правим планове за нашите ферми за мляко и да ги поддържаме устойчиви. Преминавайки направо към потребителя, можем да намалим разходите за опаковки и посредници и да имаме по-изгодна продажба не само за нас, но и за клиента. “, заключва Йоргос Зданис.

Повече информация за кооператива можете да научите от видеоклипа: THES gala video_EN 👇

Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурите на ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version и Publication with the projects represented at the workshop „Innovation in the supply chain: creating value together“ Повече за иновативното управление на късите вериги за доставки на храни можете да научите от доклада (report и factsheet ) на експертната фокус група към ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Focus Group on Innovative Short Food Supply Chains management.

Източник:https://ec.europa.eu; www.thesgala.com

 

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подкрея създаването и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“.

 

До 14 септември е отворен приемът по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ.

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!