ПРСР 2014-2020 – Подпомагане развитието на селските райони в България

Вижте повече

ЕПИ-АГРИ –  Подкрепа за иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в селското и горското стопанство

Вижте повече

 

ЛИДЕР подкрепя местното развитие в селските райони на България

Вижте повече

Последни новини

Актуална информация за изпълнението на подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Напредъкът в изпълнението на дейностите по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. бе представен от МЗХГ в рамките на проведения на 8 ноември 2019 г. Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-2020.   По подхода ВОМР в настоящия програмен...

36.14 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на октомври

36.14 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.10.2019 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 855 321 891 евро от...

20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

  В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от нестратирали мерки към такива, които се...

Прехвърлят над 70 млн. € от нестартирали мерки на ПРСР към мерки 4.1, 6.3, 7.2, новата 5, 13 и за финансов инструмент

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от мерките, които съгласно извършен анализ се...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Последни новини

Финландия предлага 2 варианта за избор при програмиране на „зелените“ интервенции след 2020

Финландското председателство на Съвета на ЕС предложи своя редакция на законодателното предложение на Комисията за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., касаеща определянето на процент за финансиране на целите на ОСП в областта на климата. Предложението...

Евродепутати се застъпват за 2 години преход към новата ОСП

На 5 ноември, членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки от проекторегламента, предложен от Европейската комисия (ЕК) относно Общата селскостопанска политика (ОСП). Херберт Дорфман (Италия)...

Полезни връзки

Анкетa

Кои публикации на НСМ представляват интерес за вас?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Присъедини се към мрежата

Изпрати въпрос

10 + 11 =

Минали събития

НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР сред малките стопанства в планинските райони

НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР сред малките стопанства в планинските райони

Днес Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) провежда в гр. Благоевград втори инфомационен семинар на тема „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“. В рамките на семинара експерти на ЗУ на НСМ съвместно с представител на...

ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА от Звеното за управление на НСМ за информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационни семинари "Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020". Събитията са насочени към потенциални бенефициенти малки стопанства, както и към...

ЗУ на НСМ организира на 16 май 2019 г. информационен семинар по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

ЗУ на НСМ организира на 16 май 2019 г. информационен семинар по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационен семинар „Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020“. Събитието е насочено конкретно към...